Integritets Policy

Personuppgiftspolicy för Onlinebokning

Caspeco AB tillhandahåller en bokningstjänst som förmedlar information mellan bokare (gäst) och tjänsteföretag (t ex. restauranger). Caspeco AB är i denna bemärkelse personuppgiftsbiträde och det företag som tillhandahåller den slutgiltiga tjänsten (tjänsteföretaget) är personuppgiftsansvarig. Caspeco AB, som personuppgiftsbiträde får inte hantera personuppgifter på annat sätt än vad personuppgiftsansvarig anger.Genom att använda Caspeco AB’s bokningstjänst samtycker du till de metoder som beskrivs i personuppgiftspolicyn. Om du inte godkänner de metoder som beskrivs i personuppgiftspolicyn (t ex. vilken information du behöver lämna för att kunna göra en bokning) ska du inte använda bokningstjänsten. Vänd dig då direkt till företaget som tillhandahåller den önskade tjänsten. Caspeco AB är på inget sätt ansvarig för kvaliteten på den tjänst (ex. restaurangbesök) som bokas och kan därmed inte hållas som ansvarig för denna.
Identitet och kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig
Respektive tjänsteföretag kan i slutet av denna policy lägga in egen information för att ex. förtydliga identitet och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig, angivelse för hur länge kontaktinformationen sparas innan den avidentifieras, hänvisning till hur du skall göra för att få åtkomst till din information eller för att få din kontaktinformation raderad.Finns ingen information inlagd vänder du dig till tjänsteföretaget för dessa uppgifter.
Vilken information samlas in om dig?
För att du ska kunna göra en bokning genom Caspeco AB’s bokningstjänst krävs att du lämnar viss information om dig själv (Kunddata). För en vanlig bordsbokning är denna information i dagsläget: för- och efternamn, mobiltelefonnummer samt e-postadress. I de fall där kortbetalning krävs för att kunna slutföra en bokning samlas sedvanlig information vid kortbetalning över Internet in. Lagring av kortuppgifter sker i en PCI-certifierad miljö och kortuppgifterna kan inte ses av Caspeco AB eller dess personal i klartext.
Cookies och insamling av Trafikdata
Caspeco AB samlar in enhetsinformation och mätningar i syfte att samla statistik om användningen av våra tjänster för att se flöden och generella mönster, kunna underhålla och förbättra bokningstjänsten. Denna information är t ex. vilka webbläsare som används, vilka operativsystem, skärmstorlek mm. IP-adresser lagras inte. Informationen från dig kan inte kopplas samman med din identitet. Informationen används bl.a. för att analysera användningen av tjänsten via funktioner från tredje part, t ex. Google Analytics. Google Analytics har konfigurerats för att inte lagra din IP-adress.
Vad används informationen till?
Kontaktinformationen som samlas in används av tjänsteföretaget primärt för kunna kommunicera (skicka) bokningsbekräftelser, påminnelser och liknande information kopplad till en bokning. Syftet med kommunikationen kan vara för att exempelvis konfirmera om att en bokning skapats, göra det möjligt för dig att själv redigera bokningen, för att restaurangen skall kunna skicka menyval, skicka betalkrav om detta är överenskommet, påminna om bokningen, uppföljande åtgärder t ex. i syfte att förbättra verksamheten baserat på dina upplevelser.Ansvarig för personuppgifter (personuppgiftsansvarig) och hur dessa används är tjänsteföretaget.
Rättslig grund för att behandla personuppgifter
I och med att du gör en bokning hos tjänsteföretaget ingår du ett avtal med tjänsteföretag om att på bokad dag och tid komma med det antal personer du bokat för. I och med att du anger dina kontaktuppgifter och slutför bokningen godkänner du detta avtal.Rättslig grund: fullgörande av avtalDet finns också ett berättigat intresse att det med olika leveranssätt skickas bokningsbekräftelser, påminnelser och liknande saker innan bokningen inträffar, för att exempelvis bekräfta dig om att ni har en bokning, göra det möjligt för dig att själv redigera bokningen, skicka menyval, betala betalkrav om detta är överenskommet, påminna om bokningen eller liknande för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt. Berättigat intresse för att behandla personuppgifter för bokning kan också vara att tjänsteföretag kan kommunicera uppföljande åtgärder för att få veta vad ni tyckte om upplevelsen (kundundersökning) i syfte att förbättra verksamheten.Mottagare av informationen du lämnar är Tjänsteföretaget.Rättslig grund: berättigat intresse
Hur länge sparas informationen?
Caspeco AB’s bokningstjänst har en funktion som möjliggör för tjänsteföretaget att avidentifiera gamla ”Kontakter/Gäster” och dess kontaktinformation, om inte det finns en ny bokning framåt i tiden. Detta för att kontaktinformationen enligt GDPR inte får sparas längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Hur länge kontaktinformationen sparas innan de avidentifieras hanteras av respektive tjänsteföretag. Uppgifter om detta svarar respektive tjänsteföretag i eventuellt tillägg i denna policy.Om så önskas kan du begära att dina uppgifter avidentifieras efter att din bokning ägt rum under förutsättning att det inte finns en framtida bokning.Om du godkänt att uppgifterna sparas för framtida bokningar, sparas dessa till annat val görs.
Åtkomst till din information
Enligt personuppgiftslagstiftningen har du rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag om den information som samlats in om dig och att felaktigheter korrigeras i denna information. Om du vill begära åtkomst till din information ska du kontakta tjänsteföretaget besöket bokades på. Kontaktuppgifter till tjänsteföretaget finns på bokningsbekräftelsen. För att kunna lämna ut uppgifterna krävs att du för tjänsteföretaget kan styrka din identitet på ett godtagbart sätt. En begäran om registerutdrag skall besvaras inom en månad.
Rätt till radering
Om du godkänt att kontaktinformation sparas för framtida bokningar, sparas dessa till annat val görs.Du har rätt att få din kontaktinformation raderad så vida det inte finns en bokning framåt i tiden som kräver att kontaktinformationen finns sparad.För att få din kontaktinformation raderad på ett tjänsteföretag vänder du dig direkt till det tjänsteföretaget.
Rätt till invändning
Du har rätt att göra invändningar mot tjänsteföretagets behandling av din kontaktinformation. Specificera då vilken behandling du invänder mot.Du har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring.
Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut informationen du lämnat till tjänsteföretaget för att använda dem på annat håll (portera). Dock krävs det att det är information som lämnats efter samtycke eller krävts för att fullgöra ett avtal. Uppgifter som behandlats med berättigat intresse faller inte inom detta.
Rätt att återkalla samtycke
Du har rätt att återkalla ett samtycke och skall i så fall vända dig direkt till tjänsteföretaget i fråga.
Anmälan av överträdelse (klagomål)
Om du anser att dina din kontaktuppgifter behandlats felaktigt bör du kontakta tjänsteföretaget snarast för att detta ska bedömas och ev. kunna rättas till. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Cookies

Vi på Public Åkersberga använder cookies på vår webbplats och i våra tjänster för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies för att förenkla och anpassa våra tjänster. I vår cookie-policy nedan förklarar vi närmare hur vi använder cookies och vilka val du kan göra för våra cookies.

Cookie Policy

Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen lagrar i din dator. Läs mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats. Public Åkersbergas webbplats, och dess samarbetspartners använder sig av cookies. Cookien innehåller ingen personinformation, utan används bland annat för att kunna skapa statistik över antalet besökare.

Vill du inte tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Detta påverkar i dagsläget inte dina möjligheter att läsa information på Public Åkerbergas hemsida.

Public Åkersberga använder olika tjänster för att underlätta delning av innehållet på webbplatsen. Tjänsterna använder sig av cookies.

Public Åkersberga använder sig av, eller kan komma att använda sig av tjänster som Google Analytics, DoubleClick samt andra tjänster som nyttjar tex Google som analysverktyg. Tjänster som Google Analytics och DoubleClick använder cookies. Informationen som genereras av dylika tjänster (inklusive IP-adresser) kommer att vidarebefordras till och lagras av tex Google. Denna information används i syfte att utvärdera besökstatistik. Google och andra liknande företag och tjänster kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för tex Googles räkning. Google kommer i dagsläget inte att koppla samman IP-adresser med annan data som Google innehar. Google Analytics anonymiserar i dagsläget den information som skickas till Google.

Public Åkersberga ambition är att i största möjliga mån följa Post- och Telestyrelsens och IAB Swedens rekommendationer för användning av cookies.